LAGERHOTELL

Trenger du flyttebyrå i dag? Vi stiller opp! Ring til Stavanger på tlf 400 65 757 eller Bergen på tlf 400 65 757 eller bruk vår Live Chat

PAKKING OG FLYTTING

TRYGG OG SIKKER TRANSPORT

OVER 1000 PERSONER FLYTTET

SMART MILJØSERVICE AS

Vi tilbyr leie av lagerboder for ren, trygg og tørr oppbevaring. Vi tilbyr minilager løsning beliggende på Revheim. Vi har lagerboder på 2, 8, 10, 15 og 20 kvm. Elektronisk adgang med kode i døra slik at du 24t i døgnet året rundt.

Jekketralle og andre hjelpemidler tilgjengelig slik at du kan transportere enkelt til og fra boden. Her kan du lagre ditt innbo & løsøre trygt for kortere eller lengre perioder. Løsningen passer både private og bedrifter.

SKJEMA FOR TILBUD